Investment AB Seven Summits

Skåne län

Information

Investment AB Seven Summits är ett av många verksamheter som finns i Perstorp. Det är nämligen den kommunen som Investment AB Seven Summits finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Investment AB Seven Summits är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2006-11-23.

Investment AB Seven Summits som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2005-05-20. Men sedan 2006-11-23 så har Investment AB Seven Summits varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Perstorp Industripark, 284 80, Perstorp. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Investment AB Seven Summits så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0435-36600.

Perstorp arbetar för att verksamheter som Investment AB Seven Summits ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Investment AB Seven Summits. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall äga, driva och utveckla företag i tillverkande kemisk industri samt inom distribution av industriella produkter samt äga och förvalta aktier och andra finansiella instrument i noterade och onoterade företag samt äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Investment AB Seven Summits är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Palm, Bo Michael Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Investment AB Seven Summits och det är följande personer, Palm, Bo Michael som är född och har titeln VD,Bosatt i land utanför EES, Pettersson, Set Magnus som är född 1962 och har titeln Extern vice VD, Palm, Bo Michael som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Almgren, Knut Tom Arne som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Risberg, Carl Håkan Jan som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, von Schreeb, Hans Christian som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot.Hjalmarsson, Lars Åke Anders som är född 1957 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Investment AB Seven Summits är 556680-8639.