Perstorp Specialty Chemicals AB

Skåne län

Information

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt genom dotterbolag - i Sverige och utomlands bedriva utveckling, tillverkning och handel med polyalkoholer, formalin och formalinderivat, andra formalinbaserade produkter, katalysatorer för formalintillverkning och för miljöapplikationer samt upplåta, överlåta och förvärva licenser avseende sådana produkter samt annan därmed förenlig verksamhet. Producera och distribuera torv, ånga, el och vatten samt tillhandahålla tjänster i samband med sådan distribution och försäljning samt idka därmed förenlig verksamhet. Utveckla, producera och handla med produkter för läkemedels- industrin. Producera och försälja tjänster inom avfallshantering, katalytisk förbränning, avloppsrening, tele och IT, patent-varumärke- mönsterskydd, miljökonsultering och administrativa konsulttjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Perstorp Specialty Chemicals AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Perstorp så är Perstorp Specialty Chemicals AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Perstorp arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Perstorp och i Skåne län. Redan 1984-08-31 så skapades Perstorp Specialty Chemicals AB och bolaget är har F-skattsedel Perstorp Specialty Chemicals AB har haft det sedan 1999-01-01.

Perstorp Specialty Chemicals AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1999-01-01

556247-6290 är organisationsnummret för bolaget som finns i Perstorp.

Just nu är Perstorp Specialty Chemicals AB Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Perstorp Specialty Chemicals AB så går det att nå dem via telefon på 0435-38000 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Perstorp Specialty Chemicals AB är Kihlberg, Ulf Håkan som är född 1965 och har titeln VD, Kihlberg, Ulf Håkan som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Mats Olle som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ekblad, Per Mikael som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Hemborg, Thord Martin som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Carl Håkan Mats som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Lamme, Sven Mattias som är född 1971 och har titeln Revisorssuppleant, Bengtsson, Carl Lauritz Michael som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor.