Perstorp Näringslivs Aktiebolag

Skåne län

Information

Perstorp Näringslivs Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Perstorp som är den kommunen där Perstorp Näringslivs Aktiebolag finns. I Perstorp så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Perstorp Näringslivs Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Perstorp Näringslivs Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Perstorp Näringslivs Aktiebolag har funnits sedan och 1986-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Perstorp Näringslivs Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Torget 1, 284 31, Perstorp men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0435-39000.

Perstorp arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Perstorp Näringslivs Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Perstorp Näringslivs Aktiebolag har idag 556156-3791 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Rydby, Mats Urban är den som för stunden ansvarar för Perstorp Näringslivs Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta kommersiella lokaler, att tillhandahålla IT-anslutningar till företag och flerfamiljshus i form av bredband eller liknande, i Perstorps kommun samt att bedriva rådgivande verksamhet ochh tillhandahålla information, allt i syfte att aktivt stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Perstorp kommun.

I Perstorp Näringslivs Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Rydby, Mats Urban som är född 1949 och har titeln Extern VD, Thulin, Ann Liselott Ulrika som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andreasson, Arnold Valdemar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Sten Tore Willy som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöstrand, Sven Erik Axel som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Lars Rune som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Kerstin Helen som är född 1958 och har titeln Suppleant, Friman, John Peter Gunnar som är född 1964 och har titeln Suppleant, Grönwall, Bengt Anders som är född 1939 och har titeln SuppleantHolmer, Kent Lennart George som är född 1962 och har titeln SuppleantTann, Eva Lisbet Catharina som är född 1960 och har titeln SuppleantHelmfrid, Pär Magnus som är född 1960 och har titeln RevisorRosenqvist, Per Olow som är född 1965 och har titeln RevisorssuppleantJarring, Bengt Allan som är född 1943 och har titeln LekmannarevisorAndersson, Karl Gustaf som är född 1936 och har titeln LekmannarevisorssuppleantErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor.