Perstorp Aktiebolag

Skåne län

Information

I Perstorp finns det ett Aktiebolag som heter Perstorp Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Perstorp Aktiebolag i Skåne län. Perstorp är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Perstorp Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1926-02-19 så har Perstorp Aktiebolag varit registrerat och sedan 1973-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Perstorp Aktiebolag Publikt bolag och det finns fler verksamheter som är det i Perstorp.

Vill man komma i kontakt med Perstorp Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Perstorp Industripark, 284 80, Perstorp. Vi ni istället prata med Perstorp Aktiebolag så kan ni göra det på 0435-38000.

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag - i Sver- ige och utomlands dels bedriva rörelse avseende huvudsakligen kemiska produkter, bindemedel, plaster och produkter i kombi- nation med plast, produkter för elektronikindustrin, produkter för fordons-, verkstads- och byggnadsindustrin, produkter för farmacevtisk industri, tillverkning och utveckling av bränsle- komponenter, energi med tillhörande teknologi, producera och försälja tjänster inom avfallshantering, katalytisk förbränning, avloppsrening, tele och IT, patent- varumärke- mönsterskydd, miljökonsultationer, ekonomi- och bolagsadministration samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva skolverk- samhet inom gymnasiet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Persson, Mats Olle som är född 1963 och har titeln VD, Persson, Mats Olle som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmqvist, Johan Ludvig Alexis som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hagelqvist, Bo Gustav Lennart som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Modalen, Karl Åke Gunnar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorÅkerlund, Mats Erik som är född 1971 och har titeln Revisor, Bengtsson, Carl Lauritz Michael som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Perstorp Aktiebolag har 556024-6513 som sitt organisationsnummer.