IT i Oderljunga ekonomisk förening

Skåne län

Information

IT i Oderljunga ekonomisk förening hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Perstorp som är den kommunen där IT i Oderljunga ekonomisk förening finns. I Perstorp så finns det många olika Ekonomisk förening och i Skåne län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. IT i Oderljunga ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och företaget har F-skatt vilket IT i Oderljunga ekonomisk förening har haft sedan 2004-03-04. IT i Oderljunga ekonomisk förening har funnits sedan och 2004-03-04 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till IT i Oderljunga ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Oderljunga Åsbov. 104, 284 92, Perstorp men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0435-32131.

Perstorp arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

IT i Oderljunga ekonomisk förening har idag 769609-1177 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Abrahamsson, Lars-Håkan Jörgen -Åkesson, Sven Christer är den som för stunden ansvarar för IT i Oderljunga ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda bredbandsanslutning genom föreningens stamnät och hjälpa till med, eller organisera hjälp till, Internetanslutning av fastigheter, inom ett av föreningen fastställt område.

I IT i Oderljunga ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Abrahamsson, Lars-Håkan Jörgen som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Bielsten, Jan Lennart som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Lars-Kristian Boris som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Dan Olof som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Sven Christer som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Benediktsson, Per Joakim som är född 1967 och har titeln SuppleantLindell, Håkan Olof som är född 1978 och har titeln Suppleant, .