Riksbyggens Bostadsrättsförening Perstorpshus nr 3

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Perstorpshus nr 3 är ett av många företag som finns i Perstorp. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Perstorpshus nr 3 finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Perstorpshus nr 3 som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1958-06-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Perstorpshus nr 3 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 042-186600.

Perstorp arbetar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Perstorpshus nr 3 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Perstorpshus nr 3. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Perstorpshus nr 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Perstorpshus nr 3 och det är följande personer, Esperi, Eva Ann-Christin som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lysén, Wenche Petra Ulrica som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Punnerud, Tor Egil som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Winberg, Rolf Peter som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Linda Maria Camilla som är född 1981 och har titeln Suppleant, Grövnes, Christer som är född 1975 och har titeln Suppleant.Stjernberg, Claes Anders som är född 1978 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Perstorpshus nr 3 är 737600-1793.