HSB Bostadsrättsförening Flygeln i Perstorp

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Perstorp och HSB Bostadsrättsförening Flygeln i Perstorp är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Flygeln i Perstorp är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Flygeln i Perstorp är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Flygeln i Perstorp är ett Bostadsrättsförening och skapades 1963-04-22. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Perstorp där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Flygeln i Perstorp ska trivas.

I Perstorp så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Flygeln i Perstorp inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Flygeln i Perstorp och det finns flera företag som är det idag i Perstorp.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Flygeln i Perstorp så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0451-47650.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lantz, Åke Ingemar -Magnusson, Sven Bertil -Sniadowka, Anna Camilla Birgitta -Stjernberg, Tomas Börje.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Flygeln i Perstorp är Hägelmark, Per Ingemar Lennart som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Sven Bertil som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöholm, Iréne Annika Charlotte som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Sniadowka, Anna Camilla Birgitta som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Stjernberg, Tomas Börje som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lantz, Åke Ingemar som är född 1944 och har titeln SuppleantLiljekvist, Folke Villy som är född 1944 och har titeln Suppleant, Persson, Ann-Marie Ingegerd som är född 1950 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Flygeln i Perstorp har 737600-0860 som sitt organisationsnummer.