HSB Bostadsrättsförening Lönnen i Perstorp

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Lönnen i Perstorp är ett av många verksamheter som finns i Perstorp. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Lönnen i Perstorp finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Lönnen i Perstorp som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1946-03-14.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Stadshusg. 8, 281 31, Hässleholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Lönnen i Perstorp så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0451-47650.

Perstorp arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Lönnen i Perstorp ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Lönnen i Perstorp. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Lönnen i Perstorp är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Rickard Torbjörn -Johansson, Bror Valter -Liikamaa, Uno Ingemar -Persson, Ann-Marie Ingegerd.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Lönnen i Perstorp och det är följande personer, Persson, Ann-Marie Ingegerd som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Rickard Torbjörn som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bror Valter som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Liikamaa, Uno Ingemar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Annette Helene som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Oliwers, Jan Niklas som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot.Hadzisulejmanovic, Sajma som är född 1956 och har titeln Suppleant, Weliaschitsch, Jenny Ann Ellinor som är född 1971 och har titeln Suppleant, Ögren, Bengt Jens Olof som är född 1982 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Lönnen i Perstorp är 737600-0845.