HSB Bostadsrättsförening Hägern i Perstorp

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Hägern i Perstorp är ett företag som finns i Perstorp. I HSB Bostadsrättsförening Hägern i Perstorp finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bengtsson, Gail Solbritt som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergkvist, Solvig Marianne som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Hägelmark, Per Ingemar Lennart som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Berit Ann-Mari som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Schüler, Nils Per-Olof Putte som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Thorsten Lennart som är född 1945 och har titeln SuppleantBruér, Ture Waldemar som är född 1939 och har titeln Suppleant, Karlsson, Bengt Anders som är född 1959 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Hägern i Perstorp så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Hägern i Perstorp på telefon 0451-47650.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Hägern i Perstorp av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Hägern i Perstorp är ett av många företag som finns i Skåne län och Perstorp arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Hägern i Perstorp innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Hägern i Perstorp är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Hägern i Perstorp så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bengtsson, Gail Solbritt -Bergkvist, Solvig Marianne -Hägelmark, Per Ingemar Lennart -Schüler, Nils Per-Olof Putte

HSB Bostadsrättsförening Hägern i Perstorp har 737600-0829 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.