HSB Bostadsrättsförening Fasanen i Perstorp

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Fasanen i Perstorp är ett av många bolag som finns i Perstorp. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Fasanen i Perstorp finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Fasanen i Perstorp som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1959-04-13.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Stadshusg. 8, 281 31, Hässleholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Fasanen i Perstorp så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0451-47650.

Perstorp arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Fasanen i Perstorp ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Fasanen i Perstorp. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Fasanen i Perstorp är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Thorsten Lennart -Nastasijevic, Dragana -Persson, Ann-Marie Ingegerd -Trinh, Lisa Poi San.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Fasanen i Perstorp och det är följande personer, Andersson, Thorsten Lennart som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Danielsson, Lise Houtved som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Nastasijevic, Dragana som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Okkola, Aila Sinikka som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Ann-Marie Ingegerd som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Trinh, Lisa Poi San som är född 1984 och har titeln Suppleant.Vidojevic, Veroljub som är född 1972 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Fasanen i Perstorp är 737600-0803.