HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Perstorp

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Perstorp hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Perstorp som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Perstorp finns. I Perstorp så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Perstorp tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Perstorp har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Perstorp så kan ni göra det genom att skicka er post till Stadshusg. 8, 281 31, Hässleholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0451-47650.

Perstorp arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Perstorp har idag 737600-0787 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bengtsson, Bengt Åke Jörgen -Johansson, Bror Valter -Persson, Ann-Marie Ingegerd -Rosqvist, Kerstin Ulla-Britt är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Perstorp

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Perstorp så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Persson, Ann-Marie Ingegerd som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Bengtsson, Bengt Åke Jörgen som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bror Valter som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Annette Helene som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosqvist, Kerstin Ulla-Britt som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Taravosh, Jan Freidun som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamotHägelmark, Per Ingemar Lennart som är född 1958 och har titeln Suppleant, Tell Feustel, Robert Christoffer M som är född 1986 och har titeln Suppleant, Wadegård, Astrid Ann-Christin som är född 1956 och har titeln Suppleant.