Bostadsrättsföreningen Hästskon

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Hästskon vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Perstorp så är Bostadsrättsföreningen Hästskon ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Perstorp arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Perstorp och i Skåne län. Redan 1951-03-06 så skapades Bostadsrättsföreningen Hästskon och bolaget är har F-skattsedel Bostadsrättsföreningen Hästskon har haft det sedan 1994-01-01.

Bostadsrättsföreningen Hästskon är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1991-01-01

737600-0233 är organisationsnummret för bolaget som finns i Perstorp.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Hästskon och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hästskon så går det att nå dem via telefon på 0435-30795 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Hästskon är Andersson, Kerstin Helen som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Gert Rune Kenneth som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ulf Peter Joakim som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Inger Annika som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Starheim, Lars Sone som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammarsten, Tomas Fredrik som är född 1974 och har titeln SuppleantJönsson, Lars Olle som är född 1951 och har titeln Suppleant, .