Bostadsrättsföreningen Syrenen

Skåne län

Information

I Perstorp finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Syrenen. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Syrenen i Skåne län. Perstorp är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Syrenen är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1955-11-16 så har Bostadsrättsföreningen Syrenen varit registrerat och sedan 1993-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Syrenen och det finns fler verksamheter som är det i Perstorp.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Syrenen så kan man gör det genom att posta ett brev till Köpmang. 15, 284 31, Perstorp. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Syrenen så kan ni göra det på 0435-30765.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andersson, Siv Ingegärd som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Borg, Karl Erik Arnold som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Astrid Ingeborg som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Eva Maj-Britt Astréa som är född 1918 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Bertil Gunnar Roland som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Erik Ernfrid som är född 1929 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. .

Bostadsrättsföreningen Syrenen har 737600-0225 som sitt organisationsnummer.