Bostadsrättsföreningen Perstorpshem nr 1

Skåne län

Information

737600-0183 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Perstorpshem nr 1. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Perstorpshem nr 1 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Perstorp som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Perstorpshem nr 1 finns i.

Bostadsrättsföreningen Perstorpshem nr 1 har varit registrerat sedan 1954-03-29 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Perstorpshem nr 1 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Perstorpshem nr 1 är och det finns flera bolag i Perstorp som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Perstorpshem nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hall, Beatrice Ulrika Kristina -Larsson, Rolf Esbjörn -Pålsson, Jan Torsten

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Perstorpshem nr 1 så kan ni göra det på telefon genom 0435-30683 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Perstorpshem nr 1 och det är Hall, Beatrice Ulrika Kristina som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson, Emma Veronica som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Rolf Esbjörn som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Pålsson, Jan Torsten som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Otzen, Jörgen som är född 1943 och har titeln Suppleant, Wremer, Agnes Kristina Vilhelmina som är född 1951 och har titeln Suppleant