HSB Bostadsrättsförening Karpen i Perstorp

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Karpen i Perstorp hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Perstorp som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Karpen i Perstorp finns. I Perstorp så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Karpen i Perstorp tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Karpen i Perstorp har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Karpen i Perstorp så kan ni göra det genom att skicka er post till Stadshusg. 8, 281 31, Hässleholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0451-47650.

Perstorp arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Karpen i Perstorp har idag 716406-3377 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Viktoria Pernilla Ann H -Larsson, Gunhild Britt-Marie -Persson, Ann-Marie Ingegerd är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Karpen i Perstorp

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Karpen i Perstorp så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Thorsten Lennart som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Viktoria Pernilla Ann H som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Gunhild Britt-Marie som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ann Cecilia som är född 1977 och har titeln Suppleant, Lundström, Siri Margareta som är född 1935 och har titeln Suppleant, Persson, Ann-Marie Ingegerd som är född 1950 och har titeln Suppleant.